ยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19

NICFD Academic Forums
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำปี 2563

Childhood trauma in disruptive world :
Early intervention, the sooner the better

ความเจ็บปวดของเด็ก
ในโลกผันผวน


กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาเด็กpage-76-728x410

หมออดิศักดิ์ แนะให้เยาวชนร่วมกู้ภัย โควิด-19 อย่างน้อยได้ปรับตัวเรียนรู้เมื่อภัยมา :ข่าวมติชน 28 มี.ค.63