สร้างเสริมพัฒนาการหนูน้อย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทางกล้ามเนื้อและการทรงตัวของน้อง ๆ หนู ๆ ชั้นอนุบาล 1/3 ในการเรียน

ซึ่งได้ครูผู้เชี่ยวชาญ อ.วิศรุต สุภาธนศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล มาให้ความรู้และฝึกทักษะกับน้อง ๆ อนุบาล ที่สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


ดูคลิป

 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้