สร้างการเรียนรู้ เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและจุดเสี่ยงในห้องน้ำ

ต้นแบบการสร้างเสริมพัฒนาการหนูน้อยเพื่อสร้างการเรียนรู้ เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและจุดเสี่ยงในห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ การเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและจุดเสี่ยงในห้องน้ำ

โดยครูมัชฉา ทำคล่อง ครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


ดูคลิป

 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้