พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอันตรายจากอากาศที่เป็นพิษ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ และ นักศึกษาในโครงการเรียนร่วมสำหรับบุคคลทั่วไป ร่วมออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาพัฒนาการเด็ก

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

โดยเป็นกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความรู้ในเรื่อง PM 2.5 ให้ทราบถึงภัยอันตรายและวิธีการป้องกัน อันตรายจากอากาศที่เป็นพิษและการป้องกันเบื้องต้น ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้