พัฒนาศักยภาพเรียนปนเล่นผ่านการร้องเล่น เต้น บรรเลงผ่านตัวโน๊ตและเสียงดนตรี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมดุริยางค์บันเทิงสำหรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ใน “โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนปนเล่นผ่านการร้องเล่น เต้น บรรเลงผ่านตัวโน๊ตและเสียงดนตรี” สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้โดยการฟังเสียงเพลง โน๊ตดนตรี

รู้วิธีการสร้างเสียงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ได้เรียนรู้จาก ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาดนตรีศึกษา ของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรียนปนเล่น ผ่านท่วงทำนองดนตรี ทำให้เกิดพัฒนาการทางสมอง ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทำให้น้อง ๆ หนู ๆ อารมณ์ดี มีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยเสียงเพลง

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้