โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้การต้อนรับ คณะทีมงานจาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน

เรื่องการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม และเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการพื้นที่ด้านอาคาร ห้องตรวจคลินิก คลินิกพัฒนาการเด็ก รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้