หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม หลักสูตรพื้นฐาน “สำหรับแพทย์และนักวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้