งานวันภูมิใจ เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ และผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภูมิใจ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาร่วมกับชมรมผู้ปกครอง จัดงานวันภูมิใจขึ้น เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้
  • 6
    Shares