44574709_1916714158376782_7565993077005877248_o

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม *“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” วันที่ 25-30 มีนาคม 2562 นี้

ด่วน!!! ใกล้เต็มแล้วรีบลงทะเบียนด่วน

หน้าลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVYFFwHrNfRewxT8zOdB8TTEzQw9E4OK6xXE7thlS561xsOg/viewform

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
*“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”*
จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
……………………..……………………..
วันที่ 25-30 มีนาคม 2562

ภายในค่าย มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. รู้จักตน รู้จักเพื่อน รู้จักฟัง รู้จักการอยู่ร่วมกัน 
2. รู้ร้อง รู้เล่น เต้นตามเพลง
3. “ขึ้นรถ ลงเรือ” พาเด็กทัศนศึกษาการเรียนรู้ขึ้นรถ ลงเรือ อย่างปลอดภัย และ เที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย
4. “รู้อยู่รู้กิน” เรียนรู้การประกอบอาหารและขนมอย่างปลอดภัย
5. “รู้วิทย์คิดสนุก” เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษา สัตว์โลก และ Robot ไปพร้อม ๆ กัน
6. “รู้แล้วทำได้”
……………………..……………………..
น้อง ๆ หนู ๆ จะได้เรียนรู้การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การฟังและสื่อสารกับผู้อื่น
การทำงานร่วมกัน การควบคุมตนเอง การสำรวจสิ่งแวดล้อม ผ่านการเล่นและการใช้พื้นที่รอบตัว
2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะทางดนตรี ศิลปะ การทำอาหาร การใช้เงิน การเกษตรการเลี้ยงสัตว์ การปฐมพยาบาล
3. ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางถนน ทางน้ำ ความปลอดภัยในการเล่น ความปลอดภัยในการใช้ไอที
4. ผู้เข้าอบรมได้รับการประเมินระดับ EF IQ EQ LD สมาธิ พัฒนาการทางสังคมร ทักษะความปลอดภัย
5. ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนวิธีการสร้างทักษะและความสามารถในการเรียนรู้สรรพสิ่งรอบตัวของเด็กด้วยตนเองจากกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้จัดและนักวิชาการ
6.กลุ่มผู้จัดได้พัฒนาแนวคิดนโยบายพื้นที่เด็ก และเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กแล้วพบกันนะครับ
……………………..……………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรดา เกสร(ออน)

โทร 024410601-10 ต่อ 1417 หรือ 092-4145296
E-mail : Suparada2009@live.com 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้
  • 94
    Shares