ประชุมร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะ จัดประชุมร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการศึกษา กับ ผู้บริหาร คณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน”

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้
  • 2
    Shares