55458153_2159747647416263_1322865505014382592_o

ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” จัดในวันที่ 20-21 เมษายน 2562

ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้ทำงานด้านเด็ก
และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” 

จัดในวันที่ 20-21 เมษายน 2562

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-4410601-10 ต่อ 1417,1422 หรือ 0924145296 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้
  • 44
    Shares