เล่นรอบสวน เสริมสร้างการเรียนรู้

ต้นแบบการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้านสมุนไพรและธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย นันทิยา สรงอุบล
ครูปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ตั้งอยู่ในพื้นทีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรและธรรมชาติวิทยาระดับโลก
ถ.พุทธมณฑล สาย 8 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ดูคลิป

 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้