งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 : ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข”

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ

ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า จากนั้นมีกาารบรรยายในหัวข้อ “พัฒนาสมองลูกหลานด้วยนิทานแสนสนุก” โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และเวทีเสวนา“ผู้สูงวัย : สมองดี กายดี ใจดี มีสุข”

นอกจากนี้ยังมีการประกวด“ยำสามวัย สดใส ซู่ซ่า” รวมถึงการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ในช่วงสุดท้ายเป็นพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้