อารมณ์มีสี : ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของสี และการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและอารมณ์
โดย วิสารัตน์ ฤทธิ์ชัยภูมิ ครูปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล


ดูคลิป

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้