นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ไปร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวรายงาน และนักศึกษามัคคุเทศก์ MU Guide ร่วมนำชม และให้รายละเอียดนิทรรศการฯ

ณ บริเวณโถง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จัดแสดงโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำพระมูรธาภิเษก พระมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องอิสริยราชูปโภค พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร และเสด็จออกมหาสมาคม เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมได้ที่ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้