กิจกรรมเที่ยวใกล้บ้าน อาชีพใกล้ตัวหนู … เรียนรู้การขึ้น-ลงรถสาธารณะที่ถูกวิธี และเรียนรู้อาชีพ คนขับรถราง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 เมษยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเที่ยวใกล้บ้าน อาชีพใกล้ตัวหนู … เรียนรู้การขึ้น-ลงรถสาธารณะที่ถูกวิธี และเรียนรู้อาชีพ คนขับรถราง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้