สถาบันฯเด็ก ม.มหิดล จัดงาน “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” ครั้งที่2 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัด ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กว่า เป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้กลยุทธการยึดสุขภาวะและศักยภาพของเด็กเป็นศูนย์กลาง จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการพัฒนาแนวใหม่ที่เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้เกิด ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้

โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยภายในค่ายได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้สำหรับเด็ก อทิเช่น ทักษะการขึ้นรถ ลงเรือ ทักษะการช่วยเหลือคนตกน้ำ ทักษะการทำแผล การทำ CPR ฯลฯ

ดูคลิป


-ภาพกิจกรรม-


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้