กิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ รพ.รามาธิบดี ( 08 พ.ค.2562 )

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

บรรยายและสาธิตโดย ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้