วัฐจักรของแมลง : ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการผู้ปกครองจิตอาสา
สอนเกี่ยวกับวัฐจักรของแมลง โดย นางคมคาย บุญคำภา อตีดข้าราชการครู

เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้