รถ(ไม่)หัดเดิน ประโยชน์น้อย อันตรายสูง ( Rama Channel :14/05/2562 )

รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ” ประเด็นรถหัดเดิน ประโยชน์น้อย อันตรายสูง “

ออกอากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทาง Rama Channel


ดูคลิป

> รถหัดเดินเมื่อไหร่?เลิกใช้

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้