สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา”

เมื่่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา”

ในการนี้ได้มีคณาจารย์ ผู้ปกครอง น้อง ๆ หนู ๆ และ บุคลากร มาร่วมทำบุญ

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อเนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 


กิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ น้อง ๆ หนู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุคลากร ได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ 1) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2) คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3) มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ 5) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นปลูกจิตสำนึกให้น้อง ๆ หนู ๆ ให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล  ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ สร้างใจให้เป็นสุข และ สร้างสังคมให้ร่มเย็น

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้