“โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการมนุษย์ ครั้งที่ 1”

“…สิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตชีวา นั่นคือ ‘หมั่นเติมศิลปะ’ ใน ‘ตัวเรา’
‘ศิลปะจะไม่เป็นเพียงเครื่องมือ’ ที่เรามักจะหาไม่เจอเมื่อใช้งาน
จงให้ความสำคัญ ‘ศิลปะในระดับชีวิต’…”
– อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี…จิตรกรและนักศิลปะบำบัด –

เส้นสายแห่งสี เสียง และใจตน ผ่านกิจกรรม Painting, From Drawing, Singing & Rhythmic บนเส้นทางศิลปะบำบัดแนวมานุษยปรัชญา ทีมวิทยากรโดย ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี, ครูอุ้ย อภิสิรี จรัลชวนะเพท และครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก ภายใต้ “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการมนุษย์ ครั้งที่ 1” ถือเป็นอีกหนึ่งคลังทักษะที่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ และหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสายงานของการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้


โครงการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการมนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดลโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้