อบรมโปรแกรมประเมินทักษะความจำ ( 29 พ.ค.2562 )

Prof. Kerry Lee จาก The Education University of Hong Kong มาอบรมโปรแกรมประเมินทักษะความจำการใช้งาน working memory แก่อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเกี่ยวกับ Socioeconomic and working memory capacity in early childhood ซึ่งเป็นความร่วมมือในการทำวิจัย cross cultural 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้