เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

📣 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” 

  • สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ ) 

    – สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 
    (ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)
    – สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
    – สถานีที่ 3 ภารกิจคิดสร้างสรรค์ และ สื่อปลอดภัย

🔥🔥 กิจกรรม ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง แต่ละรอบภารกิจจะใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง และต้องมีเด็กๆนักพิชิตรอบละ”อย่างน้อย 36 คน” ไม่เกิน 45 คน


โดยหากท่านผู้สนใจ ครู อาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง สามารถรวมจำนวนนักพิชิตมาได้ 36 คน และสะดวกในวัน-เวลาราชการ สามารถติดต่อมาโดยตรงเพื่อเลือกรอบวันเและเวลาที่สะดวกได้


แต่.. หากท่านมีความสนใจ แต่มาในรูปแบบเดี่ยว กรุณาแจ้งชื่อ – สกุล – ชื่อเล่น – อายุ.- เบอร์ติดต่อกลับ ให้เจ้าหน้าที่ทางโพสต์นี้ หรือ อินบอคเพจ เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมนักพิชิตจนครบ 36 ท่าน และเปิดรอบภารกิจดังกล่าว 


https://www.youtube.com/watch?v=0EYeMGU1t9A&list=PLETVxd9h1o8IGgZbsRoO8hcauWvJqv6Pn
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน) 
โทร 02 441 0602 – 10 ต่อ 1417 ,092-4145296

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้