ศึกษา ดูงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทำงาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทาง ไปศึกษา ดูงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและสังคม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกลสนับสนุน และระบบฐานวิจัย รวมถึงภาพรวมการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนำไปพัฒนา สังคมและประเทศต่อไป

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้