โรงเรียนวัดสาลวัน : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 11 มิ.ย.2562 )

( 11 มิ.ย.62 ) กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก โรงเรียนวัดสาลวัน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

* เด็กๆสนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ได้แก่

– สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง
(ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)

– สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

– สถานีที่ 3 ภารกิจคิดสร้างสรรค์ และ สื่อปลอดภัย

กิจกรรม ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง แต่ละรอบภารกิจจะใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง และต้องมีเด็กๆนักพิชิตรอบละ”อย่างน้อย 36 คน” ไม่เกิน 45 คน 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้