สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้พาเยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปีต้องมี 10 อย่าง” ที่ทางสถาบันจัดขึ้น ณ ห้อง Safety Hunter ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้