เวทีถอดบทเรียน ก่อน 15 ปี ไม่ขี่ จ.อำนาจเจริญ ( 27-28 มิ.ย.2562 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ก่อน15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” ให้กับโรงเรียนนำร่อง 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดลำปาง ร่วมกันระดมสมอง “ถอด(บทเรียน) ก่อน 15 ปี ไม่ขี่” เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักให้เกิดเป็นนโยบายความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนในเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 15 ปี ในกิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ> ภาพทั้งหมด 27 มิ.ย.2562
> ภาพทั้งหมด 28 มิ.ย.2562

ดูคลิป 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้