พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัด ”พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562” ให้กับเด็ก ๆ ในชั้นเตาะแตะ และ ชั้นอนุบาล

การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ความรู้ที่มาจากการถ่ายทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่อาจไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ ครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และชี้ทางสว่างให้กับชีวิตโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้