พิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อเนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ น้อง ๆ หนู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุคลากร ได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ

๑) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย

๒) คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย

๓) มีชื่อเสียงที่ดีงาม

๔) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ

๕) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นปลูกจิตสำนึกให้น้อง ๆ หนู ๆ ให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ สร้างใจให้เป็นสุข และ สร้างสังคมให้ร่มเย็น


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้