แนวทางความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ( 12 ก.ค.2562 )

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส เข้าพบเพื่อวางแนวทางความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน   

และได้เยี่ยมชม ห้อง Safety hunter ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


 


 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้