กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25 ก.ค.2562)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เปิดกล่าวเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้