อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี และ บริเวณหน้าอาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้