“อาหารดีมีประโยชน์” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ รู้คุณค่า ประโยชน์ของนม

“อาหารดีมีประโยชน์” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ รู้คุณค่า ประโยชน์ของนม และวิธีการรีดนมวัว กว่าจะมาเป็นนมกล่องให้เด็กได้ดื่มจะต้องผ่านวิธีการอย่างไรบ้าง

กิจกรรมดี ๆ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้