ใส่ใจ ภัยกระเป๋านักเรียน : ช่อง7HD ( 02 ส.ค. 2562 )

รายการ 7 จุดประกาย ทางช่อง7HD

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ” เรื่องของการใช้กระเป๋านักเรียนอย่างถูกวิธี “


ดูคลิป


 

> เด็กไทยแบกกระเป๋าหนักเท่าลูกควาย

 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้