กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล “จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 และมีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ หนู ๆ ชั้นเตาะแตะ และชั้นอนุบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้