ม.มหิดล แถลงข่าวการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

ม.มหิดล แถลงข่าวการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่8 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒป์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562 เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประภทต่างๆ เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี2562

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประธานคณะกรรมกรตัดสินรางว้แม่สู้ชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


ซึ่งการจัดงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2529 ต่อเนื่องมาทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่34

มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบมรชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการชุด ต่างๆ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกในรอบแรก จากนั้นจะมีการออกไปเยี่ยมสำรวจดูสภาพความเป็นจริง สัมภาษณ์เพิ่มเติมจนได้ข้อมูลตรงตามเกณฑ์


ดูคลิป


จึงพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ได้รับคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” “แม่100ปี”และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” รางวัล “แม่สู้ชีวิต4ภาค” จัดขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ที่ได้อุทิศชีวิตต่อสู้ เพื่อลูก รางวัลมี 2 ประเภท คือ

– แม่สู้ชีวิตประเภทแม่ของลูกปกติ – แม่สู้ชีวิตประเภทแม่ของลูกพิการ จากทั่วประเทศ มีผู้ผ่าน การคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ราย

รางวัล “แม่ 100ปี”  จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง 100ปี ซึ่งคัดเลือกจากแม่ที่มีอายุ 100ปีขึ้นไปปีนี้มีจำนวน 15 รายที่เสนอชื่อเข้ามาจาก ทั่วประเทศ รางวัล “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นเพื่อตอบแทน 2 มือของแม่ นอกจากจะโอบอุ้มเลี้ยงดูลูกแล้ว ยังเอื้อเฟื้อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเชื่อว่า “สิ่งแวดล้อมดี เริ่มต้นที่แม่” ซึ่งคัดเลือกจากแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย ซึ่งแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม2562 เวลา 10.30 น. จะเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ซึ่งจะเสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล -วันแม่”  ในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2562 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้