ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดสัมมนาในรายวิชาการออกแบบชีวิต

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562   รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์

ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดสัมมนาในรายวิชาการออกแบบชีวิต ร่วมกับ คุณนภ พรชำนิ และทีม จากกลุ่มบริษัท LIFEiS

ณ ห้องประชุม 1308 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้