ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ซึ่งทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกัน  และได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้
1.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
2.บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
3.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม

และทีมผู้บริหารสถาบันฯ ได้พาแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 
อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้