กิจกรรมเด็กปฐมวัย อนุบาล3/2 ประจำเดือน ก.ย.62

กิจกรรมเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

อนุบาล 3/2 กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562

ชื่อกิจกรรม “อย่าหยุดนิ่ง” วันที่ 2 กันยายน 2562
แจกกระดาษให้เด็กคนละ1ชิ้น ในรอบที่ 1 ให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปรอบๆห้องตามจังหวะที่ครูให้ โดยนำกระดาษแผ่นนั้นเคลื่อนไหวไปด้วย

รอบที่ 2 เคลื่อนไหวตามคำสั่งและจังหวะ นำกระดาษไปด้วยโดยไม่ใช้มือจับแผ่นกระดาษ เมื่อเคลื่อนไหวเสร็จแล้ว ให้นำกระดาษมาพับเป็นรูปบ้านตามขั้นตอนโดยพับไปพร้อมกับครู เมื่อพับเสร็จตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ
สิ่งที่ได้คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ การคิดแก้ปัญหา วางแผนการทำงาน ความอดทนและพยายาม


กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562

ชื่อกิจกรรม “ชุมชนของฉัน” วันที่ 3 กันยายน 2562
แบ่งกลุ่มเด็ก แล้วให้ช่วยกันวาดภาพสถานที่ในชุมชนที่รู้จักและคุ้นเคย เสร็จแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆในห้องฟัง โดยมีหัวข้อในการนำเสนอภาพคือ
1) ในกลุ่มวาดภาพอะไร
2) ในระหว่างที่วาดภาพ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่
3) แล้วในกลุ่มทำอย่างไร ถึงสามารถวาดภาพได้จนสำเร็จ
ให้โกสร้างชุมชนของฉัน(ของตนเอง) โดยครูมีภาพสถานที่ต่างๆ ให้ มีถนนให้ เด็กระบายสี ตัดภาพ มาตกแต่งสร้างชุมชนของตนเองลงในกระดาษร้อยปอนด์ขนาดเอสาม

สิ่งที่ได้คือ การทำงานเป็นทีม การคิดแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนการ ความมั่นใจในการนำเสนอหน้าห้อง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ ความอดทนและพยายาม

 

อนุบาล 3/2 กิจกรรมระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562

ชื่อกิจกรรม “ช่วยกันทำ” วันที่ 9 กันยายน 2562
ให้เด็กทำผลงานจากการสานกระดาษ เพื่อนำมาทำเป็นตระกร้าผลไม้ แจกกระดาษให้เด็กคนละ 1 ชุด (กระดาษสีขาว และกระดาษโปรเตอร์สี) ให้เด็กสานสลับจนเต็มแผ่น
สิ่งที่ได้คือ การทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา การคิดแก้ปัญหา วางแผนการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ความอดทน ความเพียรพยายาม น้ำใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ชื่อกิจกรรม “ปั้น ปั้น” วันที่ 12 กันยายน 2562

ให้เด็กปั้นผลไม้จากกระดาษ และดินน้ำมัน ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กตัดสินใจและเลือกเองว่าจะใช้กระดาษหรือดินน้ำมันสีอะไร ปั้นเป็นผลไม้อะไร ครูเตรียมกระดาษโปรเตอร์สีหลากสี เตรียมดินน้ำมันหลากสี ไว้ให้ ให้โดยมีข้อตกลงว่ากระดาษโปรเตอร์สีหรือดินน้ำมันที่เตรียมให้มีจำนวนจำกัด เด็กๆจะทำอย่างไรให้เพื่อนในห้องได้ครบทุกคน
สิ่งที่ได้คือ การทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การคิดแก้ปัญหา วางแผนการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ความอดทน ความเพียรพยายาม น้ำใจในการแบ่งปัน

 

ห้องอนุบาล 3/2

กิจกรรมวันที่ 16 กันยายน 2562
ชื่อกิจกรรม “ภาพอะไรเอย ?”
ให้เด็กเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆตามจินตนาการ เมื่อเพลงหยุดให้ หยิบ จิ๊กซอว์ที่อยู่บนพื้น(มี4ชุด) คนละ 1 ชิ้น แล้วไปตามหาเพื่อนที่ได้จิ๊กซอว์ที่มีสีเดียวกับของตนเอง แล้วให้ช่วยกันต่อให้เป็นภาพ ภายในเวลาที่ครูกำหนด
เมื่อหมดเวลา ให้แกะจิ๊กซอว์ออก แล้วให้แต่ละกลุ่มต่อใหม่ภายในเวลาที่กำหนด (โดยใช้การนับ ครั้งที่ 1 นับ1-50 , ครั้งที่ 2 นับ 1-30 , ครั้งที่ 3 นับ 1-20)

เมื่อเสร็จกิจกรรมมาพูดคุยสรุปอีกครั้งว่าในแต่ละครั้งระหว่างที่ต่อจิ๊กซอว์ เกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร ถึงต่อเสร็จเป็นกลุ่มแรก หรือต่อเสร็จเป็นกลุ่มสุดท้าย

สิ่งที่ได้คือ การทำงานเป็นทีม การทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การแก้ปัญหา วางแผนการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ความอดทน

กิจกรรมวันที่ 17-18 กันยายน 2562

ชื่อกิจกรรม “จิ๊กซอว์ ของฉัน”
เล่นเกมต่อภาพแบ่งชิ้นส่วนภาพขนาดใหญ่ ให้เด็กคนละเท่าๆกัน ให้เด็กช่วยกันนำชิ้นส่วนที่ได้รับออกมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

วาดภาพตามจินตนาการระบายสีภาพให้สวยงาม แล้วใช้กรรไกรตัดให้ภาพขาดออกเป็นชิ้นๆ ประมาณ 10 -15 ชิ้น ให้เด็กนำมาต่อกลับทากาวติดลงในกระดาษเอสี่ ให้เป็นภาพที่สมบูรณือีกครั้ง

สิ่งที่ได้คือ การสังเกต การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ที่ละเอียด มีความรอบคอบ

 

กิจกรรมวันที่ 19-20 กันยายน 2562

ชื่อกิจกรรม “หนูอยากเป็นอะไร”
คุณครูพูดคุยกับเด็กถึงหน้าที่ของอาชีพต่างๆที่เด็กรู้จัก ให้เด็กเลือกภาพอาชีพตามความสนใจ ระบายสีให้สวยงาม นำมาติดลงบนกล่องนมที่หมดแล้วทั้ง 2 ด้าน แล้วตัดออกให้เป็นภาพตัดต่ออาชีพขนาดเล็ก
สิ่งที่ได้คือ การสังเกต การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ที่ละเอียด มีความรอบคอบ ความอดทนและรอคอยโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้