การอบรมอาชาบำบัดเบื้องต้น รุ่นที่ 3


โครงการอบรมอาชาบำบัดเบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562

ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

คลินิคอาชาบำบัด (Equine Assisted Therapy Clinic) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการมนุษย์ในการบำบัดเด็กพิเศษ

โดยใช้ม้าซึ่งมีโครงสร้างและการเคลื่อนไหวสะโพกคล้ายมนุษย์ พร้อมทั้งประเมินผลการรักษาด้วยเครื่องมือมาตรฐานทาง cognitive Neuroscience เป็นที่ทราบกันว่า เด็กพิเศษ โดยเฉพาะ ASD และ ADHD  มีความบกพร่องด้าน การเรียนรู้ การสื่อสาร การปฎิสัมพันธ์ คอกนิทีฟ การควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมไปถึงการประสานสัมพันธ์ของดวงตาและมือ (Sensory integration)

ซึ่งความบกพร่องดังกล่าว ปัจจุบันการศึกษาวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ได้พบตัวบ่งชี้ (Neurobiomarker) ทางระบบประสาทและสมองที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อข้อมูลของสมองส่วนหน้า ที่ทำหน้าที่สำคัญของทักษะการบริหารสมอง (Executive function ) การกำกับอารมณ์ การยับยั้งชั่งใจ การเรียนรู้ การจดจ่อและสมาธิ รวมถึงสมองบริเวณกระหม่อมและกลีบขมับที่ควบควบคุมการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ความจำ และสมองน้อย(cerebellum) ที่เกี่ยวข้องการมิติสัมพันธ์ การทรงตัว การทรงท่า โครงการดังกล่าวจึงได้นำความรู้ที่ได้มาออกแบบกิจกรรม บนหลังม้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะบกพร่องดังกล่าว พร้อมทำการวิจัยถึงประสิทธิผลของกิจกรรมที่ออกแบบรายบุคล ซึ่งพบว่าได้ผลดีและสามารถเพิ่มความสามารถ ของสมองส่วนทักษะการบริหารขั้นสูงของเด็กได้โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้