ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้


เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้

ณ ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้