ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Catholic University


วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562   รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ และ ดร.นุชนาฏ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Catholic University จำนวน 11 ท่าน

มาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการดูแลเด็ก ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา ได้ประโยชน์การการศึกษาจากสถานที่ทำงานจริง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภายภาคหน้าต่อไป

ณ อาคารปัญญาวัฒนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้