เยี่ยมชม ห้อง The Safety Hunter และเดินทางไปเยี่ยมชมสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม


 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ เจ้าของบริษัทเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่นต้นแบบที่โรงเรียนวัดสุวรรณ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศจีนมาเยี่ยมผลงานและเยี่ยมชม ห้อง The Safety Hunter และเดินทางไปเยี่ยมชมสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐมโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้