หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม ปีที่ 6/2563


หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 6/2563 )

หลักสูตรที่เปิดสำหรับพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ และแพทย์และนักวิชาชีพ
หลักสูตรนี้เป็นแนวทาง วิธีการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมให้เด็กมีแรงจูงใจ คิดเป็นแก้ปัญหาได้ แนวทางของหลักสูตรพัฒนามาจากแนวคิด DIR/ฟลอร์ไทม์ โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เหมาะสมหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กพิเศษ แพทย์และนักวิชาชีพ

ดูรายละเอียดทั้งหมด https://www.mahidolclinic.com/
 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้