ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และพาเยี่ยมชม สถาบันฯ ห้องกิจกรรม The Safety Hunter และ ห้องสมุดของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร รวมถึง ประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้ต่อไปในอนาคต


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้