75593802_2567489033308787_1875003878995394560_o

การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย



ขอเชิญชวน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาล ครูการศึกษาพิเศษ กุมารแพทย์ พยาบาลเด็ก นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางเด็ก และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562

สามารถสมัครได้ที่ : shorturl.at/bnyMX

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602–10 ต่อ1417,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้