อบรมเชิงปฏิบัติการ 🎯 “ การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง” โดย ทีมกุมารแพทย์และสหวิชาชีพเฉพาะทาง


 


📣 ขอเชิญ บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์ หรือการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯 “ การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง”
โดย ทีมกุมารแพทย์และสหวิชาชีพเฉพาะทาง

🔥รุ่นที่ 1 วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครได้ที่  shorturl.at/pOPQW
🔥รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สมัครได้ที่  shorturl.at/vMRZ8

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602–10 ต่อ1417
092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้