โครงการ ห้องสมุด ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ห้องสมุด

ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับโครงการ ห้องสมุด ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อเป็นต้นแบบ ในการสร้างแหล่งความรู้ สู่ชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้