การใช้ม้าและการเคลื่อนไหวในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสื่อสารในเด็ก


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Rupert Isaacson, Ms. Bianca Rimbach and Ms. Rosalina Alexander McKay มาเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยาการที่ใช้ม้าและการเคลื่อนไหวในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสื่อสารในเด็กที่มีลักษณะการทำงานของสมองที่แตกต่างจากเด็กปกติในกลุ่ม AUTISM ADHD ADD PTSD DEPRESION ANXIETY และ STRESS

และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด, ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะกายภาพบำบัด และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิด

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้